Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u links naar deze onderzoeken aan.

Evaluatie SLIMMER diabetes voorkomen 2015-2016, 2017

Monitor en evaluatie sociaal domein Doetinchem, 2016

Risico-analyse WMO toezicht regio Achterhoek, 2016
Toezicht Wmo is wettelijk belegd bij de gemeente. In het kader hiervan hebben gemeenten aan GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd onderzoek te doen naar de risico’s van dienstverlening in zorginstellingen in de regio Achterhoek. De risicoanalyse helpt om te bepalen welke zorgaanbieders het meest in aanmerking komen voor een inspectiebezoek in het kader van toezicht Wmo. Aan vooraf vastgestelde criteria zijn weegfactoren gehangen. Op basis van de resultaten is bepaald welke zorgaanbieders het eerst in aanmerking komen voor een inspectiebezoek.

Evaluatieonderzoek Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek, 2015

Wijkprofielen gezondheid en welzijn Doetinchem, 2013
Om meer voeding te geven aan de (discussies over de) ontwikkeling en uitvoering van het Wmo- en gezondheidsbeleid, hebben GGD Noord- en Oost-Gelderland en Spectrum CMO Gelderland in opdracht van de gemeente Doetinchem wijkprofielen opgesteld.