Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn telt op 1 januari 2015 bijna 70.000 particuliere huishoudens. In 35% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is evenveel als in Nederland, maar minder dan in Noord- en Oost-Gelderland. Eén op de vijf huishoudens met kinderen in de gemeente Apeldoorn betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Apeldoorn 34% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland, maar minder dan in Nederland. Ruim een derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Apeldoorn bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Apeldoorn woont 6% in een institutioneel huishouden. De overig 94% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2014 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Apeldoorn 2,3; dat komt overeen met het gemiddelde in Nederland (2,2).

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Apeldoorn gemeente Apeldoorn Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 69.731        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 21.818 31% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 23.894 34%  35%  36%  34%
   Eenouderhuishoudens 4.838 7%  7%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 24.019 34%  32%  31%  37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 9.061 13%  13%  13%  12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Apeldoorn tussen 2010 en 2040 met ongeveer 13%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 16% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2010 en 2040 met 42% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 8%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Apeldoorn (34%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de ongunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek en Heerde tot 8,1% in de gemeente Zutphen. De gemeente Apeldoorn (6,9%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de ongunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen