Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst telt op 1 januari 2015 ruim 15.000 particuliere huishoudens. In 36% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland. Iets minder dan één op de zeven huishoudens met kinderen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Bronckhorst 27% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in de Achterhoek, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Meer dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Bronckhorst bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Bronckhorst woont 3% in een institutioneel huishouden. De overig 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Bronckhorst 2,4; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,2.

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Bronckhorst gemeente Bronckhorst Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 15.313        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.659 37% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 5.552 36% 36% 36% 34%
   Eenouderhuishoudens 754 5% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.102 27% 30% 31% 37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.255 15% 13% 13% 12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Bronckhorst tussen 2010 en 2040 met ongeveer 13%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een groei van 1% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2010 en 2040 met 25% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 10%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Bronckhorst (27%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek Heerde tot 8,1% in de gemeente Zutphen. De gemeente Bronckhorst (4,9%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen