Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo telt op 1 januari 2015 ruim 10.500 particuliere huishoudens. In 35% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is minder dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Iets minder dan één op de zes huishoudens met kinderen in de gemeente Ermelo betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Ermelo 32% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland, maar minder dan in Nederland. Van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Ermelo bestaat 40% uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Ermelo woont 10% in een institutioneel huishouden. De overige 90% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Ermelo 2,4; dat is iets meer dan het gemiddelde in Nederland van 2,2.

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Ermelo gemeente Ermelo Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 10.678        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.541 33% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 3.718 35% 39%  36%  34%
   Eenouderhuishoudens 605 6% 6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 3.419 32% 29%  31%  37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.378 13% 12%  13%  12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Ermelo tussen 2010 en 2040 met ongeveer 9%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 16% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2010 en 2040 met 42% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 8%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Ermelo (32%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek en Heerde tot 8,1% in de gemeente Zutphen. De gemeente Ermelo (5,7%) valt qua percentage eenouderhuishoudens net in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen