Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

 

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk telt op 1 januari 2015 ruim 19.000 particuliere huishoudens. In 38% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets meer dan één op de zes huishoudens met kinderen in de gemeente Harderwijk betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Harderwijk 32% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland, maar minder dan in Nederland. Iets minder dan een derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Harderwijk bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Harderwijk woont 3% in een institutioneel huishouden. De overig 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Harderwijk 2,4; dat is iets meer dan het gemiddelde in Nederland van 2,2.

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Harderwijk gemeente Harderwijk Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 19.264        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.731 30% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 7.388 38% 39% 36% 34%
   Eenouderhuishoudens 1.311 7% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 6.145 32% 29% 31%  37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.178 11% 12% 13%  12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Harderwijk tussen 2010 en 2040 met ongeveer 23%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 16% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2010 en 2040 met 42% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 8%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Harderwijk (32%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek en Heerde tot ,18% in de gemeente Zutphen. De gemeente Harderwijk (6,8%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen