Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Heerde

De gemeente Heerde telt op 1 januari 2015 ruim 7.500 particuliere huishoudens. In 38% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Bijna één op de acht huishoudens met kinderen in de gemeente Heerde betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Heerde 26% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. De helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Heerde bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Heerde woont 5% in een institutioneel huishouden. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Heerde 2,5; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland van 2,2.

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Heerde gemeente Heerde Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 7.533        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 2.772 37% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 2.830 38%  35%  36%  34%
   Eenouderhuishoudens 339 5%  7%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 1.931 26%  32%  31%  37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 973 13%  13%  13%  12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Heerde tussen 2010 en 2040 met ongeveer 5%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 16% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2010 en 2040 met 42% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 8%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Heerde (26%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek en Heerde tot 8,1% in de gemeente Zutphen. De gemeente Heerde (4,5%) behoort dus qua percentage eenouderhuishoudens tot de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen