Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen telt op 1 januari 2015 ruim 21.000 particuliere huishoudens. In 33% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Eén op de vier huishoudens met kinderen in de gemeente Zutphen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Zutphen 37% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Iets meer dan een derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Zutphen bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Zutphen woont 4% in een institutioneel huishouden. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Zutphen 2,2; dat komt overeen met het gemiddelde in Nederland (2,2).

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Zutphen gemeente Zutphen Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 21.320        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 6.335 30% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 7.108 33%  35%  36%  34%
   Eenouderhuishoudens 1.734 8%  7%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 7.877 37%  32%  31%  37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.826 13%  13%  13%  12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Zutphen tussen 2010 en 2040 met ongeveer 12%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een groei van 1% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2010 en 2040 met 25% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 10%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen valt qua percentage eenpersoonshuishoudens dus in de ongunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek en Heerde tot 8,1% in de gemeente Zutphen. De gemeente Zutphen valt qua percentage eenouderhuishoudens dus in de ongunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen