allochtonen

Glossaries

Term Main definition
allochtonen

Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Hits - 822
Synonyms: allochtone