allochtonen

Glossaries

Term Main definition
allochtonen

Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Hits - 1437
Synonyms: allochtone