significant

Glossaries

Term Main definition
significant

Een verschil is statistisch significant (p< 0,05) als de kans dat het op toeval berust, kleiner is dan 5%.

Hits - 1685
Synonyms: statistisch significant