particulier huishouden

Glossaries

Term Definition
particulier huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar particulier, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen vallen niet binnen de particuliere huishoudens.

Hits - 1698
Synonyms: particuliere huishoudens