Glossary of terms used on this site

 

Glossaries

Term Main definition
E-MOVO

Elektronisch MOnitor en VOorlichting

Hits - 1328
eenpersoonshuishouden

Personen die alleen in een woonruimte zijn gehuisvest, of personen die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen huishouding voeren. Personen in instellingen, inrichtingen en tehuizen beschouwen we niet als eenpersoonshuishouden.

Hits - 876