Begrippen

 

Glossaries

Term Definition
Gemiddeld besteedbaar inkomen

Het gemiddeld besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (zoals alimentatie), premies inkomensverzekeringen (zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering), premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.

Author - Inge Bos
Hits - 1460
gemiddelde huishoudensgrootte

Dit gemiddelde is berekend als het aantal in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het aantal particuliere huishoudens.

Hits - 1413
grijze druk

De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.

Hits - 1952
groene druk

De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking.

Hits - 1396