Begrippen

 

Glossaries

Term Definition
Mastery Scale

gestandaardiseerde vragenlijst met zeven items onder andere over gevoelens van hulpeloosheid, controle hebben over dingen die je overkomen en het vinden van oplossingen voor problemen.

Hits - 1232
meerpersoonshuishouden

Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen. Dit kan een stel zijn met of zonder kinderen, één ouder met zijn/haar kinderen, maar ook bijvoorbeeld twee zussen of vrienden die gezamenlijk een huishouden voeren.

Hits - 9273
MHI-5

De Mental Health Inventory 5 (MHI 5) meet psychische gezondheid door middel van 5 vragen. Deze hebben betrekking op hoe men zich voelde in de afgelopen 4 weken. Er wordt gevraagd: 

1. Voelde je je erg zenuwachtig? 

2. Zat je zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken? 

3. Voelde je je kalm en rustig? 

4. Voelde je je neerslachtig en somber? 

5. Voelde je je gelukkig? 

 

Respondenten antwoorden met: voortdurend, meestal, vaak, soms, zelden of nooit. Vervolgens wordt een somscore berekend en wordt met afkapwaarden bepaald in welke categorie men valt: psychisch gezond; psychisch ongezond/matig risico; of psychisch ongezond/hoog risico.

Author - Jentina Kranendonk
Hits - 31