Begrippen

 

Glossaries

Term Main definition
sedentair gedrag

Zitten of liggen zonder te slapen.

Hits - 1076
significant

Een verschil is statistisch significant (p< 0,05) als de kans dat het op toeval berust, kleiner is dan 5%.

Hits - 1655
Synonyms - statistisch significant
sociaaleconomische status

de positie van mensen op de maatschappelijke ladder met het daaraan verbonden aanzien en prestige. De sociaaleconomische status wordt hier benaderd op basis van het opleidingsniveau van de moeder/verzorgster en vader/verzorger.

Author - Petra Boluijt
Hits - 1976