Gemiddeld besteedbaar inkomen

Glossaries

Term Main definition
Gemiddeld besteedbaar inkomen

Het gemiddeld besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (zoals alimentatie), premies inkomensverzekeringen (zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering), premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.

Author - Inge Bos
Hits - 1342