sociaaleconomische status

Glossaries

Term Main definition
sociaaleconomische status

de positie van mensen op de maatschappelijke ladder met het daaraan verbonden aanzien en prestige. De sociaaleconomische status wordt hier benaderd op basis van het opleidingsniveau van de moeder/verzorgster en vader/verzorger.

Author - Petra Boluijt
Hits - 2173