Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Elburg

De gemeente Elburg heeft bijna 23.000 inwoners; dit is 13% van alle inwoners op de Noord-Veluwe. Op 1 januari 2016 is ruim een kwart van de inwoners van de gemeente Elburg 0-20 jaar; bijna een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de groene druk ligt hoger dan de grijze druk.

De gemeente Elburg heeft een demografische druk van 80%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 80 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiĆ«le arbeidskrachten (20-65 jaar). Vergeleken met de Noord-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland is de demografische druk in de gemeente Elburg hoog. Zowel de groene als de grijze druk liggen hoger dan het landelijke percentage; de grijze druk is lager dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Elburg   Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 22.929  100% 169.857 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-20 jaar 5.967 26% 25% 23% 22%
20-45 jaar

6.722

29% 29% 27% 31%
45-65 jaar 6.031 26% 28% 30% 28%
65-80 jaar 3.213 14% 14% 16% 14%
80+ 996 4% 5% 5% 4%
Demografische druk - 80% 77% 77% 69%
Groene druk - 47% 44% 40% 38%
Grijze druk - 33% 33% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw ElburgLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Elburg de komende decennia iets toe. Dit komt overeen met het beeld in de Noord-Veluwe en in Nederland. In Noord- en Oost-Gelderland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting iets af.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Elburg Noord-Veluwe  Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 22,6   167,8   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 22,9 +1% 173,1 +3% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 22,9 +1% 176,4 +5% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 22,9 +1% 180,1 +7% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 22,9 +1% 183,9 +10% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente ElburgNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Elburg neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Elburg (80%) behoort tot de middenmoot.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Elburg heeft dus de hoogste groene druk in Noord- en Oost-Gelderland.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Elburg (33%) behoort tot de gemeenten die lager dan gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen