Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Hattem

De gemeente Hattem heeft bijna 12.000 inwoners; dit is 3% van alle inwoners in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Op 1 januari 2016 is bijna een kwart van de inwoners van de gemeente Hattem 0-20 jaar; ruim een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de groene druk ligt hoger dan de grijze druk.

De gemeente Hattem heeft een demografische druk van 84%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 84 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiĆ«le arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland heeft de gemeente Hattem een hoge demografische, groene en grijze druk.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Hattem   Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 11.821  100% 345.635 812.262 16.900.726
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 2.852 24% 22% 23% 23%
20-44 jaar 3.088 26% 27% 27% 31%
45-64 jaar 3.369 29% 30% 30% 28%
65-80 jaar 1.878 16% 16% 15% 13%
80+ 634 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   83% 76% 76% 68%
Groene druk   44% 39% 40% 38%
Grijze druk   39% 37% 36% 30%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw HattemLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Hattem de komende decennia iets af. Dit komt overeen met het beeld in Nederland. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting iets af.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 11,7   345,5   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 12,0 +2% 344,8 -0% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 12,1 +3% 343,6 -1% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 12,3 +5% 341,6 -1% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 12,5 +7% 339,4 -2% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente HattemNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Hattem neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af vanaf 2015. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Hattem (84%) behoort tot de gemeenten met een hoger percentage dan gemiddeld.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Hattem (45%) behoort tot de gemeenten met een hoog percentage.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Hattem (39%) behoort hier tot de middenmoot.

Groene drukGrijze druk

Bronnen