Voeding

Een gevarieerd en gezond voedingspatroon draagt bij aan een goede gezondheid en het welbevinden van mensen. Het draagt bij aan een gezond gewicht en aan het voorkomen van ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en een aantal vormen van kanker.

Het dagelijks eten van voldoende groente en fruit en het beperken van zoete dranken zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 1,5 tot 2 porties fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden. Voor sap, diksap, limonade of frisdrank is de aanbeveling om dit maar één keer in de week te drinken. Zoete dranken bevatten namelijk veel suiker en dus veel calorieën. Water is de beste dorstlesser.

Voeding in de gemeente Hattem

In de gemeente Hattem eet 63% van de kinderen dagelijks fruit en eet 43% dagelijks groente. Een kwart van de kinderen drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes. Deze percentages zijn in lijn met die van Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding kinderen, 2017
  gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
eet dagelijks fruit 63% 65% 62%
eet dagelijks groente 43% 45% 44%
drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes 24% 20% 23%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

K voeding Hattem

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet tussen 2013 en 2017 toegenomen. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont sinds 2009 een dalende trend.

In de gemeente Hattem zijn dezelfde trends, maar de dalende trend van zoete drankjes is voor de gemeente niet significant. Er zijn voor de gemeente Hattem geen trendgegevens van zoete drankjes uit 2009.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

K voeding MIJOV

Meer meisjes dan jongens eten dagelijks fruit. Bovendien drinken meisjes minder zoete drankjes per dag dan jongens.

Jonge kinderen eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen. Ook drinken jonge kinderen minder zoete drankjes per dag dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt, eten kinderen vaker dagelijks groente en fruit en drinken ze minder zoete drankjes per dag.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks fruit eten, 2017

Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 50% in de gemeente Oldebroek tot 74% in de gemeente Voorst. De gemeente Hattem (63%) behoort tot de gemeenten met gemiddelde scores.

Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 54% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Hattem (43%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, loopt uiteen van 18% in gemeente Ermelo tot 32% in gemeente Elburg. Ook hier valt de gemeente Hattem (24%) in de categorie met de gemiddelde scores.

Kinderen die dagelijks  2 zoete drankjes drinken, 2017Kinderen die dagelijks groente eten, 2017

Bronnen

  • Stevens G et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, HBSC 2017
  • Universiteit Utrecht, Utrecht

Ontbijten en het dagelijks eten van voldoende groente en fruit zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon. Het ontbijt geeft je weer energie na de nacht. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang. Bovendien voorkomt het trek in snoep of koek later op de ochtend. Voor jongeren van 14 jaar en ouder beveelt het Voedingscentrum dagelijks 250 gram groente en 200 gram fruit aan.

Voeding in de gemeente Hattem

In de gemeente Hattem ontbijt in 2015 77% van de middelbare scholieren dagelijks, 35% eet dagelijks groente en 38% eet dagelijks fruit. In de gemeente Hattem eten middelbare scholieren minder vaak dagelijks groente dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en in Noord- en Oost-Gelderland. Aan de andere kant eten middelbare scholieren in de gemeente Hattem vaker dagelijks fruit dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost-Veluwe1 Noord- en Oost-Gelderland1
Ontbijt dagelijks 77% 75% 75%
Eet dagelijks fruit 38% 32% 30%
Eet dagelijks groente 35% 44% 43%
1: Exclusief de gemeente Hattem
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

J voeding HattemIn Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het percentage middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt in 2015 hoger dan in 2003. Ook het percentage middelbare scholieren dat dagelijks groente eet ontwikkelt zich in gunstige zin in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Aan de andere kant is in Midden-IJssel/Oost-Veluwe het percentage middelbare scholieren dat dagelijks fruit eet in 2015 lager dan in 2007.

Verschil tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J voeding MIJOV

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen, waarbij westerse allochtonen weer vaker ontbijten dan niet-westerse allochtonen. Westerse allochtonen eten vaker dagelijks groente dan niet-westerse allochtonen.  

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit etenMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • Stichting Voedingscentrum
  • Richtlijnen Schijf van Vijf 2016