Actueel

Op deze pagina vindt u informatie over updates op het Kompas Volksgezondheid NOG. Ook vindt u hier de onderzoeken in het sociaal domein die de GGD is gestart.

Updates op het Kompas Volksgezondheid

Sept 2017 Lichamelijke activiteit volwassenen is geactualiseerd
                   alle gemeenten

Aug 2017 Nieuw op het Kompas: Gewicht ouderen
                  dit onderwerp is uitgewerkt voor alle gemeenten

Mei 2017  E-Magazine Gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen in beeld
                   geplaatst bij Regionaal onderzoek

Mei 2017  Regionale tabellenboeken monitor volwassenen en ouderen 2016
                  
geplaatst bij Cijfers

Mei 2017   Rapport 'De aanpak van schoolverzuim doen we samen'
                  
geplaatst bij Regionaal onderzoek

Mrt 2017   Gewicht jeugd is geactualiseerd
                   alle gemeenten

Mrt 2017   Evaluatie SLIMMER diabetes voorkomen 2015-2016
                   geplaatst bij de gemeenten Aalten, Doetinchem en Montferland

Mrt 2017   Evaluatie prediabetesproject Winterswijk, 2016
                   geplaatst bij de gemeente Winterswijk

Lopende onderzoeken in het sociaal domein

Risico analyse jeugdzorg Achterhoek
Voor inzicht in de risico’s bij zorgaanbieders jeugd wordt op dit moment een risicoanalyse uitgevoerd. De risico inschatting wordt gemaakt op basis van een aantal indicatoren, zoals wel of geen klachten, wel of geen inspectie geweest, aantal cliënten en wel of geen onderaannemerschap.  Daarnaast wordt bij de gemeenten geïnventariseerd of er signalen bekend zijn die kunnen duiden op een verhoogd risico. De resultaten worden door de Achterhoekse gemeenten gebruikt om een vinger aan de pols te houden en kunnen behulpzaam zijn bij de contractering van (nieuwe) zorgaanbieders. Dit voorjaar wordt de risico analyse afgerond.