Actueel

Op deze pagina vindt u informatie over updates op het Kompas Volksgezondheid NOG. Ook vindt u hier de onderzoeken in het sociaal domein die de GGD is gestart.

Updates op het Kompas Volksgezondheid

Dec 2017   Psychische gezondheid volwassenen is geactualiseerd
                    alle gemeenten

Nov 2017   Psychische gezondheid ouderen is geactualiseerd
                    alle gemeenten

Nov 2017  E-Magazine Opgroeien met een uitdaging, 2017
                   geplaatst bij Regionaal onderzoek

Nov 2017   Eenzaamheid ouderen is geactualiseerd
                    alle gemeenten

Nov 2017   Vrijwilligerswerk en mantelzorg ouderen is geactualiseerd
                    alle gemeenten

Nov 2017   Vrijwilligerswerk en mantelzorg volwassenen is geactualiseerd
                    alle gemeenten

Nov 2017  E-Magazine Seksuele gezondheid, 2017
                   geplaatst bij Regionaal onderzoek

Okt 2017   Gewicht volwassenen is geactualiseerd
                    alle gemeenten

Okt 2017   Nieuw op het Kompas: Infographic monitor volwassenen en ouderen 2016
                   geplaatst bij Cijfers

Okt 2017   Lichamelijke activiteit ouderen is geactualiseerd
                   alle gemeenten

Okt 2017   Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd gemeente Heerde
                    geplaatst bij de gemeente Heerde

Sept 2017 Lichamelijke activiteit volwassenen is geactualiseerd
                   alle gemeenten

Aug 2017 Nieuw op het Kompas: Gewicht ouderen
                  dit onderwerp is uitgewerkt voor alle gemeenten

 

Lopende onderzoeken in het sociaal domein

Risico analyse jeugdzorg Achterhoek

Voor inzicht in de risico’s bij zorgaanbieders jeugd is in het voorjaar van 2017 een risicoanalyse uitgevoerd. De risico inschatting is gemaakt op basis van een aantal indicatoren, zoals wel of geen klachten, wel of geen inspectie geweest, aantal cliënten en wel of geen onderaannemerschap.  Daarnaast is bij de gemeenten geïnventariseerd of er signalen bekend zijn die kunnen duiden op een verhoogd risico. De resultaten kunnen de Achterhoekse gemeenten gebruiken om een vinger aan de pols te houden en kunnen behulpzaam zijn bij de contractering van (nieuwe) zorgaanbieders. Het eindrapport wordt binnenkort gepubliceerd.