Gemeente Harderwijk

Harderwijk ‘Betrokken en leefbare stad’

HarderwijkVoor de gemeente Harderwijk en haar bevolking is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het maatschappelijk leven. Werken of actief zijn in de buurt, de wijk of het verenigingsleven is belangrijk voor de inwoner zelf, voor elkaar en voor de gemeente. Zo zorgen we met elkaar voor verbinding, betrokkenheid en een prettige leefomgeving. De gemeente stimuleert en ondersteunt de zelfredzaamheid van de inwoners. Zo lang mogelijk in staat zijn om zelfstandig, zonder professionele ondersteuning te functioneren. Dat is het streven. Uiteraard blijft de gemeente zorg en ondersteuning geven aan die inwoners waarvoor dat nodig blijft.

Lokaal gezondheidsbeleid

Het lokale gezondheidsbeleid richt zich op de thema’s preventie van overgewicht, schadelijk alcoholgebruik en depressiepreventie. Daarnaast is het thema seksuele gezondheid actueel. Activiteiten richten zich op de jeugd. De doelgroep ouderen krijgt aandacht in het Wmo- en ouderenbeleid van de gemeente. Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente Harderwijk, samen met de andere vijf andere gemeenten van regio Noord-Veluwe, een JOGG gemeente. Er is veel aandacht voor gezonde leefstijl, gezonde voeding, water drinken en veel sporten en bewegen voor jongeren. Op deze manier willen wij jongeren bewust maken van gezond leven, wat bijdraagt aan een gezonde jeugd.

De doelen van het gezondheidsbeleid zijn samengevoegd in het programma ‘Betrokken en leefbare stad’. Door het uitvoeren van de projecten uit dit programma werkt de gemeente - samen met professionele organisaties en bewoners - aan een gemeente waar het schoon, veilig en gezellig wonen is.

Cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers boven aan deze pagina. Informatie over de gezondheid van de inwoners van de gemeente vindt u via de links in de blokken hieronder.

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van de gemeente.