Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Brummen

De gemeente Brummen telt op 1 januari 2015 ruim 9.000 particuliere huishoudens. In 35% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is iets meer dan in Nederland. Bijna eén op de zes huishoudens met kinderen in de gemeente Brummen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Brummen 29% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Ongeveer de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Brummen bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Brummen woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Brummen 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,2.

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Brummen gemeente Brummen Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 9.031        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.290 36% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 3.160 35% 35% 36% 34%
   Eenouderhuishoudens 548 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 2.581 29% 32% 31% 37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.250 14% 13% 13% 12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Brummen tussen 2010 en 2040 met ruim 10%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een groei van 1% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2010 en 2040 met 25% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 10%.

 

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 23% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Brummen (29%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4% in de gemeente Heerde tot 8% in de gemeente Zutphen. De gemeente Brummen (6,1%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenpersoonshuishoudensEenouderhuishoudens

Bronnen