Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u links naar deze onderzoeken aan.

Risico-analyse WMO toezicht regio Achterhoek, 2016
Toezicht Wmo is wettelijk belegd bij de gemeente. In het kader hiervan hebben gemeenten aan GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd onderzoek te doen naar de risico’s van dienstverlening in zorginstellingen in de regio Achterhoek. De risicoanalyse helpt om te bepalen welke zorgaanbieders het meest in aanmerking komen voor een inspectiebezoek in het kader van toezicht Wmo. Aan vooraf vastgestelde criteria zijn weegfactoren gehangen. Op basis van de resultaten is bepaald welke zorgaanbieders het eerst in aanmerking komen voor een inspectiebezoek.

Risicokinderen in de gemeente Oude IJsselstreek, 2015
In opdracht van gemeente Oude IJsselstreek heeft GGD NOG onderzoek gedaan naar risicokinderen 0-12 jaar. Zo is onder andere gekeken naar het aantal kinderen in een uitkeringsgezin, meldingen van kindermishandeling, achterstandsleerlingen en gebruik van Jeugdzorg. Er bleken geen aantoonbare verschillen tussen Oude IJsselstreek Noord en Oude IJsselstreek Zuid.

Evaluatieonderzoek Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek, 2015