Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem telt op 1 januari 2015 24.750 particuliere huishoudens. In 35% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland en iets minder dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. Eén op de vijf huishoudens met kinderen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Doetinchem 33% uit van het aantal huishoudens; dat is meer dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland, maar minder dan in Nederland. Ruim een derde van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Doetinchem bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Doetinchem woont 4% in een institutioneel huishouden. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Doetinchem 2,3; dat is iets groter dat het gemiddelde in Nederland (2,2).

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 24.749        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 7.922 32% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 8.667 35% 376 36% 34%
   Eenouderhuishoudens 1.686 7% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 8.160 33% 30% 31% 37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 3.095 13% 13% 13% 12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting stijgt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Doetinchem tussen 2010 en 2040 met ongeveer 9%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een groei van 1% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2010 en 2040 met 25% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 10%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Doetinchem (33%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de ongunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek en Heerde tot 8,1% in de gemeente Zutphen. De gemeente Doetinchem (6,8%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen