Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Hattem

De gemeente Hattem telt op 1 januari 2015 bijna 5.000 particuliere huishoudens. In 38% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets meer dan één op de zeven huishoudens met kinderen in de gemeente Hattem betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Hattem 28% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Hattem bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Hattem woont 4% in een institutioneel huishouden. De overige 96% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Hattem 2,4; dit is iets groter dan het gemiddelde in Nederland (2,2).

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Hattem gemeente Hattem Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 4.884        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 1.701 35% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 1.833 38%  35%  36%  34%
   Eenouderhuishoudens 251 5%  7%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 1.350 28%  32%  31%  37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 645 13%  13%  13%  12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Hattem tussen 2010 en 2040 met ongeveer 9%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 16% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2010 en 2040 met 42% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 8%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Hattem (28%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek en Heerde tot 8,1% in de gemeente Zutphen. De gemeente Hattem (5,1%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen