Huishoudens

De huishoudenssamenstelling heeft een relatie met de gezondheid en het gebruik van zorg. Mensen met een partner leven gezonder, hebben een betere gezondheid en leven langer dan alleenstaanden. Ook maken mensen met een partner minder gebruik van de gezondheidszorg dan gescheiden mensen en mensen uit eenpersoonshuishoudens. Sinds 1900 is het aantal eenpersoonshuishoudens sterk gestegen van nog geen 100.000 tot 2,6 miljoen in 2009. De verwachting is dat dit aantal de komende twintig jaar verder zal toenemen.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet telt op 1 januari 2015 ruim 10.300 particuliere huishoudens. In 40% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan één op de zeven huishoudens met kinderen in de gemeente Nunspeet zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Nunspeet 28% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Iets minder dan de helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Nunspeet bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Nunspeet woont 5% in een institutioneel huishouden. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Nunspeet 2,6; dat is meer dan het gemiddelde in Nederland van 2,2.

Huishoudenssamenstelling, 2015
  gemeente Nunspeet gemeente Nunspeet Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 10.349        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.355 32% 32% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.123 40% 40%  36%  34%
   Eenouderhuishoudens 542 5% 6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 2.871 28% 28%  31%  37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.340 13% 12%  13%  12%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 16% tussen 2010 en 2040. Daarna blijft het aantal huishoudens vermoedelijk constant. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Nunspeet tussen 2010 en 2040 met ongeveer 13%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 16% verwacht tussen 2010 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2010 en 2040 met 42% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 8%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 37% in de gemeente Zutphen. De gemeente Nunspeet (28%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,5% in de gemeenten Oldebroek en Heerde tot 8,1% in de gemeente Zutphen. De gemeente Nunspeet (5,2%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen