Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u een link naar dit onderzoek aan.

Evaluatie programma Beweeg Wijs voor het jonge kind, 2018

Gebiedsanalyse gezondheid en zorg gemeente Brummen, 2018
In 2018 is de gebiedsanalyse uit 2016 geactualiseerd.

Gebiedsanalyse gezondheid en zorg gemeente Brummen, 2016
De gemeente Brummen wil kwetsbare inwoners - zoals jeugdigen, ouderen en arbeidsgehandicapten – meer kansen en mogelijkheden bieden om mee te doen  in de samenleving. Inzicht in de gezondheid en zorgbehoefte van deze inwoners per kern helpt om dit doel te realiseren. Daarom heeft de gemeente Brummen opdracht gegeven aan GGD Noord- en Oost Gelderland om een gebiedsanalyse uit te voeren.