Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Brummen

De gemeente Brummen telt op 1 januari 2017 ruim 9.000 particuliere huishoudens. In 35% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is iets meer dan in Nederland. Bijna eén op de zes huishoudens met kinderen in de gemeente Brummen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Brummen 28% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. De helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Brummen bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Brummen woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2015 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Brummen 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Brummen gemeente Brummen Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 9.030        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 3.327 37% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 3.135 35% 34% 36% 34%
   Eenouderhuishoudens 580 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 2.568 28% 33% 31% 37%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.288 14% 14% 14% 13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Brummen tussen 2020 en 2040 met 2%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

 

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Brummen (28%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Brummen (6,4%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen