Actueel

Op deze pagina vindt u informatie over updates op het Kompas Volksgezondheid NOG. Ook vindt u hier de onderzoeken in het sociaal domein die de GGD is gestart.

Jaarrapportages Wmo 2018
Het toezicht Wmo  hebben de gemeenten van de regio Noord- en Oost-Gelderland ondergebracht bij de GGD. Voor het toezicht wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo. Op basis van het toetsingskader worden tekortkomingen beoordeeld en advies tot herstel (handhaving) uitgebracht. De resultaten van het toezicht worden jaarlijks verwerkt in een jaarrapportage. De jaarrapportage van 2018 zal in mei verschijnen en op deze website worden geplaatst.

Updates op het Kompas Volksgezondheid

Juni 2019 E-Magazine Kwetsbare ouderen
                 geplaatst bij Regionaal onderzoek

Juni 2019 Onderwerp Roken Volwassenen is geplaatst
                 alle gemeenten, geplaatst bij onderwerp Leefstijl

Mei 2019 Infographic Feiten en meningen over roken
                   geplaatst bij Regionaal onderzoek

Apr 2019 Onderwerp Alcoholgebruik Volwassenen is geplaatst
                 alle gemeenten, geplaatst bij onderwerp Leefstijl

Apr 2019 Onderwerp Alcoholgebruik Ouderen is geplaatst
                 alle gemeenten, geplaatst bij onderwerp Leefstijl

Apr 2019 Onderwerp Zelfredzaamheid bij ouderen is geactualiseerd
                 
alle gemeenten, geplaatst bij onderwerp Gezondheidstoestand

Dec 2018 Onderwerp Gewicht bij jeugd is geactualiseerd
                
alle gemeenten, geplaatst bij onderwerp Leefstijl

Nov 2018 Onderwerp Psychische gezondheid bij kinderen is geactualiseerd
                
alle gemeenten, geplaatst bij onderwerp Gezondheidstoestand

Okt 2018 Onderwerp Huishoudens is geactualiseerd
               
alle gemeenten, geplaatst bij onderwerp Bevolking

Okt 2018 E-Magazine Psychische gezondheid van volwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland
                 geplaatst bij Regionaal onderzoek

Sep 2018 Onderwerp Leefomgeving is geplaast
                alle gemeenten, geplaatst bij onderwerp Leefomgeving