Beleid

Gezonde burgers zijn van grote waarde voor welzijn en welvaart van de gemeenschap. Gezonde burgers voeren zelf de regie over hun leven, kunnen in economische zin bijdragen, zorgen voor hun naasten en doen een beperkt beroep op zorgvoorzieningen.

De overheid heeft invloed op de gezondheid van burgers. Eén keer per vier jaar geeft de Rijksoverheid de speerpunten voor het gezondheidsbeleid aan. Gemeenten vormen op basis van deze speerpunten hun lokaal gezondheidsbeleid. Het is efficiënt wanneer gemeenten daarin samenwerken, zoals bij alcoholmatigingsprojecten en bij Jongeren op gezond Gewicht (JOGG).

Gemeenten hebben via de decentralisaties op het terrein van jeugd, Wmo en participatie meer invloed op de gezondheid van hun inwoners gekregen.

Landelijke websites

Landelijke websites met informatie die relevant is voor lokaal beleid rond volksgezondheid. zijn:

Rijksoverheid – Nationaal Preventieakkoord
Eind 2018 presenteerde de Rijksoverheid het Nationaal Preventieakkoord. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

Loket Gezond Leven - Handreiking Gezonde Gemeente
Voor informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbeleid of gezondheidsbevordering in de wijk of gemeente.

Handreiking Gezonde Gemeente - Processtappen voor lokaal gezondheidsbeleid
Hoe kunt u aan de slag met integraal werken aan gezondheidsbeleid? U selecteert snel de informatie die voor u van belang is.

Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018
Voor informatie over heden en verleden, trends in de toekomst, toekomstscenario's, kansen en keuzes op het terrein van de volksgezondheid.

Rijksoverheid - Alles is Gezondheid
Alles is gezondheid is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS)
Informatie over het stimuleringsprogramma voor lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

 De VNG biedt per domein informatie:

Openbare gezondheid
Gezondheidsbeleid
Jeugd
Sociaal domein
Maatschappelijke ondersteuning en zorg