Preventie

"Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Machteld Huber, 2012). Steeds vaker vervangt deze definitie van gezondheid de WHO-definitie uit 1948: “Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen van het ontbreken van ziekte of gebrek".

Meerdere factoren beïnvloeden de gezondheid van mensen, zoals hun leefstijl, hun fysieke en sociale omgeving en de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen. Voor effectief gemeentelijk gezondheidsbeleid is het nodig om deze factoren in samenhang aan te pakken (integraal beleid). De aanpak richt zich bij voorkeur op zowel gedrag als op de leefomgeving. Daarbij is een mix van activiteiten voor verschillende doelgroepen belangrijk. Activiteiten die in verschillende settings (wijk, werk, school en zorg) en in samenwerking met meerdere partners worden uitgevoerd.

Landelijke websites

Landelijke websites met betrouwbare en actuele informatie over preventie en gezondheidsbevorderende activiteiten, zijn:

Volksgezondheidenzorg.info
De website Volksgezondheidenzorg.info biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. Deze site wordt gemaakt door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de meeste onderwerpen wordt ook informatie over preventie gepresenteerd.

Loket Gezond Leven – Handreiking Gezonde Gemeente
De Handreiking Gezonde Gemeente biedt een schat aan informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor diegenen die werken aan gezondheidsbeleid of gezondheidsbevordering in de wijk of gemeente. Voor acht gezondheidsthema’s is een apart themadeel opgesteld om preventie in de gemeente te onderbouwen en in te vullen. Het zijn de thema’s overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en letsel.

Loket Gezond Leven – Interventiedatabase Gezond en Actief Leven 
De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven is een gezamenlijk initiatief van Kenniscentrum Sport en RIVM afdeling Gezond Leven. De Interventiedatabase geeft een overzicht van een groot scala aan leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. U kunt naar leefstijlinterventies zoeken op diverse criteria, zoals doelgroep, setting of thema. Bij iedere interventie staat een toelichting en informatie om contact te leggen met de aanbieder.

Toolkit Preventie in de wijk
De Toolkit ‘Preventie in de wijk’ van het RIVM bevat drie tools om (samen) te werken aan gezondheid en welzijn van inwoners van wijken. Deze tools hanteren elk de volgende indeling in zes domeinen: ‘Gezondheid en leefstijl’, ‘Voorzieningen’, ‘Fysieke omgeving’, ‘Sociale omgeving’, ‘Participatie’ en ‘Bevolking’. De tool ‘Wijktypen’ geeft voor negen verschillende wijktypen een beschrijving van de meest opvallende wijkkenmerken. De tool ‘Datawijzer’ helpt om wijkkenmerken kwantitatief in beeld te brengen en een wijkprofiel te maken. De tool ‘Preventie’ beschrijft voor elk van de negen wijktypen de belangrijkste preventiethema’s en biedt inspiratie om tot een integrale aanpak voor de preventiethema’s te komen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

GGD Noord- en Oost-Gelderland adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitwerken van lokaal beleid tot een effectieve integrale aanpak en een passende mix van interventies en activiteiten.