Preventie

"Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Machteld Huber, 2012). Steeds vaker vervangt deze definitie van gezondheid de WHO-definitie uit 1948: “Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet alleen van het ontbreken van ziekte of gebrek".

Meerdere factoren beïnvloeden de gezondheid van mensen, zoals hun leefstijl, hun fysieke en sociale omgeving en de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen. Voor effectief gemeentelijk gezondheidsbeleid is het nodig om deze factoren in samenhang aan te pakken (integraal beleid). De aanpak richt zich bij voorkeur op zowel gedrag als op de leefomgeving. Daarbij is een mix van activiteiten voor verschillende doelgroepen belangrijk. Activiteiten die in verschillende settings (wijk, werk, school en zorg) en in samenwerking met meerdere partners worden uitgevoerd.

Landelijke websites

Landelijke websites met betrouwbare en actuele informatie over preventie en gezondheidsbevorderende activiteiten, zijn:

Volksgezondheidenzorg.info
De website Volksgezondheidenzorg.info biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. Deze site wordt gemaakt door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de meeste onderwerpen wordt ook informatie over preventie gepresenteerd.

Loket Gezond Leven – Handreiking Gezonde Gemeente
De Handreiking Gezonde Gemeente biedt een schat aan informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor diegenen die werken aan gezondheidsbeleid of gezondheidsbevordering in de wijk of gemeente. Voor acht gezondheidsthema’s is een apart themadeel opgesteld om preventie in de gemeente te onderbouwen en in te vullen. Het zijn de thema’s overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en letsel.

Loket Gezond Leven – Interventiedatabase Gezond en Actief Leven 
De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven is een gezamenlijk initiatief van Kenniscentrum Sport en RIVM afdeling Gezond Leven. De Interventiedatabase geeft een overzicht van een groot scala aan leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. U kunt naar leefstijlinterventies zoeken op diverse criteria, zoals doelgroep, setting of thema. Bij iedere interventie staat een toelichting en informatie om contact te leggen met de aanbieder.

Toolkit Preventie in de wijk
De Toolkit ‘Preventie in de wijk’ van het RIVM bevat drie tools om (samen) te werken aan gezondheid en welzijn van inwoners van wijken. Deze tools hanteren elk de volgende indeling in zes domeinen: ‘Gezondheid en leefstijl’, ‘Voorzieningen’, ‘Fysieke omgeving’, ‘Sociale omgeving’, ‘Participatie’ en ‘Bevolking’. De tool ‘Wijktypen’ geeft voor negen verschillende wijktypen een beschrijving van de meest opvallende wijkkenmerken. De tool ‘Datawijzer’ helpt om wijkkenmerken kwantitatief in beeld te brengen en een wijkprofiel te maken. De tool ‘Preventie’ beschrijft voor elk van de negen wijktypen de belangrijkste preventiethema’s en biedt inspiratie om tot een integrale aanpak voor de preventiethema’s te komen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

GGD Noord- en Oost-Gelderland adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitwerken van lokaal beleid tot een effectieve integrale aanpak en een passende mix van interventies en activiteiten.

Jeugdgezondheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland biedt Jeugdgezondheid aan kinderen van 4-18 jaar. Onderstaande infographics tonen activiteiten van team Jeugdgezondheid (JG) op het basis- en voortgezet onderwijs. Er zijn infographics per gemeente en per (sub)regio. De informatie gaat over kinderen die in de gemeente wonen én in het werkgebied van JG NOG naar school gaan.

Gemeente Aalten, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Apeldoorn, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Berkelland, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Bronckhorst, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Brummen, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Doetinchem, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Elburg, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Epe, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Ermelo, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Harderwijk, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Hattem, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Heerde, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Lochem, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Montferland, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Nunspeet, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Oldebroek, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Oost Gelre, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Oude IJsselstreek, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Putten, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Voorst, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Winterswijk, Jeugdgezondheid 2022-2023
Gemeente Zutphen, Jeugdgezondheid 2022-2023

Achterhoek, Jeugdgezondheid 2022-2023
Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Jeugdgezondheid 2022-2023
Noord-Veluwe, Jeugdgezondheid 2022-2023

Noord- en Oost-Gelderland, Jeugdgezondheid 2022-2023