Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Montferland

De gemeente Montferland telt op 1 januari 2017 ruim 15.000 particuliere huishoudens. In 36% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland. Eén op de zes huishoudens met kinderen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Montferland 28% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in de Achterhoek, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. De helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Montferland bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Montferland woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Montferland 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Montferland gemeente Montferland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 15.161        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.331 35% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 5.514 36% 35% 36% 33%
   Eenouderhuishoudens 876 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.316 28% 30% 31% 38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.084 14% 14% 14% 13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Montferland tussen 2020 en 2040 met ongeveer 3%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek  tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Montferland (5,8%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Montferland (29%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen