Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Montferland

De gemeente Montferland telt op 1 januari 2020 ruim 15.600 particuliere huishoudens. In 35% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Nederland. Iets meer dan één op de zes huishoudens met kinderen zijn eenouderhuishoudens.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Montferland 29% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in de Achterhoek, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Bijna de helft (48%) van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Montferland bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Montferland woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Montferland 2,3; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

 

Huishoudenssamenstelling, 2020
  gemeente Montferland gemeente Montferland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 15.677        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 5.589 36% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 5.506 35% 34% 35% 33%
   Eenouderhuishoudens 968 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.582 29% 31% 32% 39%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.202 14% 14% 14% 13%
Bron: CBS, 2020
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied Achterhoek

De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De belangrijkste reden hiervoor is dat het gemiddelde aantal personen in een huishouden kleiner wordt. Dit komt met name door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast speelt de vergrijzing ook een rol. Er zijn namelijk meer ouderen die een grotere kans hebben om alleen te komen wonen doordat hun partner overlijdt of doordat ze eerder al zijn gescheiden.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Montferland tussen 2020 en 2040 met ongeveer 3%. Voor de Achterhoek wordt een daling van bijna 6% verwacht voor deze periode. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in de Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen. Voor Montferland ligt dit percentage op 27%. Daarentegen wordt verwacht dat het aantal eenouderhuishoudens met 5% zal dalen in de Achterhoek, vergeleken met een daling van 20% in Montferland.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,9% in de gemeente Oldebroek tot 8,3% in de gemeente Zutphen. De gemeente Montferland (6,2%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 24,7% in de gemeente Oldebroek tot 39% in de gemeente Zutphen. De gemeente Montferland (29,2%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de meest gunstige categorie.

 

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen