Voeding

Een gevarieerd en gezond voedingspatroon draagt bij aan een goede gezondheid en het welbevinden van mensen. Het draagt bij aan een gezond gewicht en aan het voorkomen van ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en een aantal vormen van kanker.

Het dagelijks eten van voldoende groente en fruit en het beperken van zoete dranken zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 1,5 tot 2 porties fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden. Voor sap, diksap, limonade of frisdrank is de aanbeveling om dit maar één keer in de week te drinken. Zoete dranken bevatten namelijk veel suiker en dus veel calorieën. Water is de beste dorstlesser.

Voeding in de gemeente Montferland

In de gemeente Montferland eet 60% van de kinderen dagelijks fruit en eet 38% dagelijks groente. Bijna een kwart van de kinderen drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes. Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, is lager in de gemeente Montferland dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding kinderen, 2017
  Gemeente Montferland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Eet dagelijks fruit 60% 63% 62%
Eet dagelijks groente 38% 47% 44%
Drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes 23% 25% 23%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

K voeding Montferland

In de Achterhoek is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet tussen 2013 en 2017 toegenomen.

In de gemeente Montferland zijn dezelfde trends. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont in de Achterhoek sinds 2009 een dalende trend. In de gemeente Montferland is er vanaf 2013 een daling.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

K voeding AH

Meisjes drinken minder zoete drankjes per dag dan jongens.

Jonge kinderen eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen. Ook drinken jonge kinderen minder zoete drankjes per dag dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt, eten kinderen vaker dagelijks groente en fruit en drinken ze minder zoete drankjes per dag.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks fruit eten, 2017

Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 50% in de gemeente Oldebroek tot 74% in de gemeente Voorst. De gemeente Montferland (60%) behoort tot de gemeenten met gemiddelde scores.

Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 54% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Montferland (38%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, loopt uiteen van 18% in gemeente Ermelo tot 32% in gemeente Elburg. Ook hier valt de gemeente Montferland (23%) in de categorie met de gemiddelde scores.

Kinderen die dagelijks  2 zoete drankjes drinken, 2017 Kinderen die dagelijks groente eten, 2017

Bronnen

  • Stevens G et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, HBSC 2017
  • Universiteit Utrecht, Utrecht

Ontbijten en het dagelijks eten van voldoende groente en fruit zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon. Het ontbijt geeft je weer energie na de nacht. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang. Bovendien voorkomt het trek in snoep of koek later op de ochtend. Voor jongeren van 14 jaar en ouder beveelt het Voedingscentrum dagelijks 250 gram groente en 200 gram fruit aan.

Voeding in de gemeente Montferland

In de gemeente Montferland ontbijt in 2015 78% van de middelbare scholieren dagelijks, 42% eet dagelijks groente en 31% eet dagelijks fruit. In de gemeente Montferland eten de middelbare scholieren minder vaak dagelijks groente dan gemiddeld in de Achterhoek.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Montferland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ontbijt dagelijks 78% 78% 75%
Eet dagelijks fruit 31% 30% 30%
Eet dagelijks groente 42% 50% 43%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

J voeding Montferland

Net als in de Achterhoek ontwikkelt het ontbijtgedrag van de middelbare scholieren in de gemeente Montferland zich sinds 2003 in gunstige zin. In de gemeente Montferland is geen duidelijke trend in de consumptie van groente en fruit te zien. In de Achterhoek is het percentage middelbare scholieren dat dagelijks groente eet gestegen ten opzichte van 2011. Het percentage middelbare scholieren dat dagelijks fruit eet is in 2015 juist lager dan in 2007 in de Achterhoek.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J voeding Ah

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit eten Middelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • Stichting Voedingscentrum
  • Richtlijnen Schijf van Vijf 2016