Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Montferland

De gemeente Montferland heeft ruim 35.500 inwoners. Op 1 januari 2018 is een vijfde van de inwoners van de gemeente Montferland 0-19 jaar; ruim een vijfde van de inwoners is 65 jaar of ouder.

De gemeente Montferland heeft een demografische druk van 76%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 76 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Montferland een hoge demografische en grijze druk en een lage groene druk. De demografische en groene druk liggen lager dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2018
  Gemeente Montferland   Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 35.627  100% 298.534 820.165 17.181.084
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 7.291 20% 22% 22% 22%
20-44 jaar 8.787 25% 25% 26% 31%
45-64 jaar 11.465 32% 31% 30% 28%
65-80 jaar 6.233 17% 17% 16% 14%
80+ 1.851 5% 5% 5% 5%
Demografische druk   76% 79% 79% 70%
Groene druk   36% 39% 40% 38%
Grijze druk   40% 40% 38% 32%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw Nederlandleeftijdsopbouw Montferland

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische druk

De demografische druk loopt uiteen van 74% in de gemeente Harderwijk tot 93% in de gemeente Lochem. De gemeente Montferland (76%) behoort tot de gemeenten met een lage demografische druk.

De groene druk loopt uiteen van 36% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg.

De grijze druk loopt uiteen van 31% in de gemeente Harderwijk tot 53% in de gemeente Lochem. De gemeente Montferland (40%) behoort hier tot de gemeenten met een gemiddelde grijze druk.

Groene drukGrijze druk

Bronnen