Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Montferland

De gemeente Montferland heeft ruim 35.000 inwoners; dit is 12% van alle inwoners in de Achterhoek. Op 1 januari 2016 is ruim een vijfde van de inwoners van de gemeente Montferland 0-20 jaar; ook is ruim een op de vijf inwoners 65 jaar of ouder.

De gemeente Montferland heeft een demografische druk van 75%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 75 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Montferland een hoge demografische en grijze druk en een iets lagere groene druk. De demografische en groene druk liggen echter lager dan de percentages in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Montferland   Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 35.173  100% 297.992 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 7.379 21% 22% 23% 22%
20-44 jaar 8.818 25% 265% 27% 31%
45-64 jaar 11.261 32% 31% 30% 28%
65-80 jaar 5.976 17% 16% 16% 14%
80+ 1.6739 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   75% 76% 77% 69%
Groene druk   37% 39% 40% 38%
Grijze druk   38% 38% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw MontferlandLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Montferland de komende decennia af. Dit komt overeen met het beeld in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. In Nederland neemt de bevolkingsomvang naar verwachting toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Montferland Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 35,0   298,1   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 34,7 -1% 294,6 -1% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 33,8 -3% 290,0 -3% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 32,7 -7% 284,5 -5% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 31,6 -10% 278.2 -7% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente MontferlandNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Montferland neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem  tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Montferland (75%) behoort tot de gemeenten met een lager percentage dan gemiddeld.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Montferland is hiermee de gemeente met de laagste groene druk in Noord- en Oost-Gelderland.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Montferland (38%) behoort hier tot de middenmoot.

Groene drukGrijze druk

Bronnen