Beleid

De gemeente heeft op veel manieren invloed op de gezondheid van haar inwoners. Bijvoorbeeld door het ophalen van huisvuil en de aanleg van fietspaden, speelplekken en parken. Soms vergeet je bijna dat we daardoor gezond zijn en blijven. Voor alle leeftijden heeft de gemeente voorzieningen: de kinderopvang, accommodatie voor sportverenigingen of toegankelijke seniorenwoningen. Ook heeft de gemeente de GGD voor de uitvoering en coördinatie van een aantal preventieve taken.

Nieuwe taken van de gemeente op het terrein van jeugdzorg, Wmo en participatie bieden ook mogelijkheden de gezondheid van burgers te bevorderen. Het heeft meerwaarde wanneer de preventie activiteiten op deze verschillende terreinen in samenhang, integraal en in samenwerking met verschillende partners worden opgepakt.

In onderstaande nota’s leest u welk beleid de gemeente Bronckhorst voert op terreinen die van invloed zijn op de volksgezondheid.

Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014
Visie Sociaal Domein Achterhoek - Samenwerken om elkaar te versterken, 2017

Verordening jeugdhulp 2015

Re-integratieverordening Participatiewet 2015

Horeca convenant

Met het project Lekker Bezig! stimuleert de gemeente Bronckhorst mensen tot een gezonde(re) leefstijl.

Meer informatie over de gemeente vindt u op de website van de gemeente.