Voeding

Eten en drinken geeft je lichaam energie, bijvoorbeeld om je warm te houden, om eten te verteren en om te bewegen.

Een gezond voedingspatroon draagt bij  aan het voorkomen van hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, een aantal vormen van kanker en overgewicht.

Ontbijten en het dagelijks eten van voldoende groente en fruit zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Een ontbijt brengt de spijsvertering op gang, levert de benodigde energie voor concentratie op school en voorkomt trek in tussendoortjes. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 150-200 gram fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden.

Voeding in de gemeente Bronckhorst

In de gemeente Bronckhorst ontbijten in 2013 bijna alle kinderen dagelijks. Ruim de helft van de kinderen eet dagelijks fruit en 40% eet dagelijks groente. Tussen de gemeente Bronckhorst, de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland bestaan geen verschillen.

Voeding kinderen, 2013
  gemeente Bronckhorst Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ontbijt dagelijks 97% 97% 97%
Eet dagelijks fruit 53% 54% 53%
Eet dagelijks groente 40% 43% 39%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

K voeding BronckhorstLandelijk is er tussen 2001 en 2009 een gunstige trend in het ontbijten bij leerlingen in het basisonderwijs. Deze trend heeft zich in 2013 niet doorgezet. Het aantal basisschoolleerlingen dat dagelijks groente of fruit eet, is gestegen tussen 2001 en 2013.

In de Achterhoek zijn in 2013 minder kinderen die dagelijks groente of fruit eten dan in 2009. Ook voor de gemeente Bronckhorst geldt dat in 2013 minder kinderen dagelijks groente en fruit eten.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

K voeding AHJonge kinderen ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt ontbijten kinderen vaker dagelijks en eten ze vaker dagelijks groente en fruit.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan niet-westerse allochtonen. Westerse allochtonen eten vaker dagelijks fruit dan autochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks ontbijten, 2013Het aandeel kinderen dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 96% in de gemeenten Oldebroek en Elburg tot 99% in de gemeente Brummen. Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 40% in de gemeente Nunspeet tot 60% in de gemeente Voorst. En tot slot loopt het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, uiteen van 25% in gemeente Nunspeet tot 49% in gemeente Oost Gelre. De gemeente Bronckhorst scoort op dagelijks ontbijten (97%) en dagelijks groente (40%) en fruit (53%) eten gemiddeld.

Kinderen die dagelijks groente eten, 2013Kinderen die dagelijks fruit eten, 2013

Bronnen

  • Looze M de
  • Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, HBSC 2013.
  • Utrecht, Universiteit Utrecht, 2014.

Ontbijten en het dagelijks eten van voldoende groente en fruit zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon. Het ontbijt geeft je weer energie na de nacht. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang. Bovendien voorkomt het trek in snoep of koek later op de ochtend. Voor jongeren van 14 jaar en ouder beveelt het Voedingscentrum dagelijks 250 gram groente en 200 gram fruit aan.

Voeding in de gemeente Bronckhorst

In de gemeente Bronckhorst ontbijt in 2015 78% van de middelbare scholieren dagelijks, 54% eet dagelijks groente en 33% eet dagelijks fruit. In de gemeente Bronckhorst eten de middelbare scholieren vaker dagelijks groente dan gemiddeld in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Bronckhorst Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ontbijt dagelijks 78% 78% 75%
Eet dagelijks fruit 33% 30% 30%
Eet dagelijks groente 54% 50% 43%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

J voeding BronckhorstNet als in de Achterhoek ontwikkelt het ontbijtgedrag van de middelbare scholieren in de gemeente Bronckhorst zich sinds 2003 in gunstige zin. Ook het percentage middelbare scholieren dat dagelijks groente eet is in de gemeente Bronkhorst gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. In de Achterhoek is een stijging ten opzichte van 2011 te zien. In de gemeente Bronckhorst is geen duidelijke trend in de consumptie van fruit te zien. In de Achterhoek is het percentage middelbare scholieren dat dagelijks fruit eet in 2015 lager dan in 2007.

 

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J voeding Ah

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit etenMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • Stichting Voedingscentrum
  • Richtlijnen Schijf van Vijf 2016