Beleid

Winterswijk - Foto fietspad WinterswijkDe gemeente heeft op veel manieren invloed op de gezondheid van haar inwoners. Bijvoorbeeld door het ophalen van huisvuil en de aanleg van fietspaden, speelplekken en parken. Soms vergeet je bijna dat we daardoor gezond zijn en blijven. Voor alle leeftijden heeft de gemeente voorzieningen: de kinderopvang, accommodatie voor sportverenigingen of toegankelijke seniorenwoningen. Ook heeft de gemeente de GGD voor de uitvoering en coördinatie van een aantal preventieve taken.

Nieuwe taken van de gemeente op het terrein van jeugdzorg, Wmo en participatie bieden ook mogelijkheden de gezondheid van burgers te bevorderen. Het heeft meerwaarde wanneer de preventie activiteiten op deze verschillende terreinen in samenhang, integraal en in samenwerking met verschillende partners worden opgepakt.

In onderstaande nota’s leest u welk beleid de gemeente Winterswijk voert op terreinen die van invloed zijn op de volksgezondheid.

Visie Sociaal Domein Achterhoek - Samenwerken om elkaar te versterken, 2017
Beleidsplan Jeugdhulp in Winterswijk 2015-2016 (concept)
Beleidsplan Wmo 2015-2016 (concept)
Beleidsplan Participatiewet 2015-2016 (concept)

Meer informatie over de gemeente vindt u op de website van de gemeente.