Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk telt op 1 januari 2017 ruim 12.500 particuliere huishoudens. In 34% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is iets minder dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. Iets minder dan één op de zes huishoudens met kinderen betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Winterswijk 33% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Nederland, maar meer dan in de Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland. Ongeveer 40% van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Winterswijk bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Winterswijk woont 5% in een institutioneel huishouden. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Winterswijk 2,2; dat is iets groter dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Winterswijk gemeente Winterswijk Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 12.678        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 4.232 33% 34% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.272 34% 35% 36% 33%
   Eenouderhuishoudens 813 6% 6% 6% 7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.174 33% 30% 31% 38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 1.704 13% 13% 14% 13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied AchterhoekDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting daalt het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Winterswijk tussen 2020 en 2040 met 9%. Voor het COROP-gebied Achterhoek wordt een daling van 4% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Achterhoek tussen 2020 en 2040 met 9% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 7% zal dalen.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Winterswijk (6,4%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Winterswijk (33%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen