Voeding

Generieke algemene omschrijving Voeding
Generieke algemene omschrijving Voeding Kinderen

Voeding in de gemeente Winterswijk

In de gemeente Winterswijk ontbijten in 2013 bijna alle kinderen dagelijks. Ruim de helft van de kinderen eet dagelijks fruit en 44% eet dagelijks groente. In de gemeente Winterswijk eten kinderen vaker dagelijks groente dan in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding kinderen, 2013
  gemeente Winterswijk Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ontbijt dagelijks 98% 97% 97%
Eet dagelijks fruit 52% 54% 53%
Eet dagelijks groente 44% 43% 39%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

K voeding WinterswijkLandelijk is er tussen 2001 en 2009 een gunstige trend in het ontbijten bij leerlingen in het basisonderwijs. Deze trend heeft zich in 2013 niet doorgezet. Het aantal basisschoolleerlingen dat dagelijks groente of fruit eet, is gestegen tussen 2001 en 2013.

In de Achterhoek zijn in 2013 minder kinderen die dagelijks groente of fruit eten dan in 2009. Ook voor de gemeente Winterswijk geldt dat in 2013 minder kinderen dagelijks groente en fruit eten.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

K voeding AHJonge kinderen ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt ontbijten kinderen vaker dagelijks en eten ze vaker dagelijks groente en fruit.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan niet-westerse allochtonen. Westerse allochtonen eten vaker dagelijks fruit dan autochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks ontbijten, 2013Het aandeel kinderen dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 96% in de gemeenten Oldebroek en Elburg tot 99% in de gemeente Brummen. Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 40% in de gemeente Nunspeet tot 60% in de gemeente Voorst. En tot slot loopt het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, uiteen van 25% in gemeente Nunspeet tot 49% in gemeente Oost Gelre. De gemeente Winterswijk behoort voor wat betreft dagelijks groente eten (44%) tot de gemeenten met de gunstige scores. Voor wat betreft dagelijks ontbijten (97,5%) en dagelijks fruit eten (52%) scoort de gemeente Winterswijk gemiddeld.

Kinderen die dagelijks groente eten, 2013Kinderen die dagelijks fruit eten, 2013

Generieke algemene omschrijving Voeding Jongeren

Voeding in de gemeente Winterswijk

In de gemeente Winterswijk ontbijt in 2015 77% van de middelbare scholieren dagelijks, 53% eet dagelijks groente en 30% eet dagelijks fruit. In de gemeente Winterswijk eten de middelbare scholieren vaker dagelijks groente dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Winterswijk Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Ontbijt dagelijks 77% 78% 75%
Eet dagelijks fruit 30% 30% 30%
Eet dagelijks groente 53% 50% 43%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

J voeding WinterswijkNet als in de Achterhoek ontwikkelt het ontbijtgedrag van de middelbare scholieren in de gemeente Winterswijk zich sinds 2003 in gunstige zin. In de gemeente Winterswijk is geen duidelijke trend in de consumptie van groente en fruit te zien. In de Achterhoek is het percentage middelbare scholieren dat dagelijks groente eet gestegen ten opzichte van 2011. Het percentage middelbare scholieren dat dagelijks fruit eet is in 2015 juist lager dan in 2007 in de Achterhoek.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

J voeding Ah

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit etenMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten