Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.


De komende jaren zal de Nederlandse bevolking blijven groeien. Naar verwachting bereiken we in 2036 een inwonertal van 19 miljoen. De bevolking groeit vooral door migratie en een stijgende levensduur.


Het aantal ouderen zal de komende jaren toenemen: bijna een kwart van de bevolking zal in 2040 65 jaar of ouder zijn. Deze toename is het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal geboorten in de jaren 1960 en de stijgende levensduur. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het aantal 20- t/m 64-jarigen. De 20 t/m 64-jarigen is het deel van de bevolking dat zou kunnen werken en de lasten van de vergrijzing moet opvangen . Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 34% in 2022 naar 46% in 2060. Dat betekent dat er in 2060 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkende personen zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt.


De groene druk is de verhouding tussen de toekomstige beroepsbevolking (0- tot 20-jarigen), en het deel van de bevolking die nu zou kunnen werken (20- t/m 64-jarigen). De grijze en groene druk maken samen de demografische druk; de verhouding tussen het deel van de bevolking dat zou kunnen werken en de jongeren en ouderen. Naar verwachting zullen zowel de groene als demografische druk de komende jaren toenemen van 36% naar 37% en van 70% naar 83% respectievelijk in 2060.

Leeftijdsopbouw in de gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft ruim 29.000 inwoners. Op 1 januari 2022 is een op de vijf inwoners van de gemeente Winterswijk 0 t/m 19 jaar; ongeveer een kwart van de inwoners is 65 jaar of ouder.

De gemeente Winterswijk heeft een demografische druk van 81%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 81 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 mogelijke arbeidskrachten (20 t/m 64 jaar). Vergeleken met Nederland heeft de gemeente Winterswijk een hoge demografische druk, groene druk en grijze druk. Vergeleken met Noord- en Oost-Gelderland en de Achterhoek heeft de gemeente Winterswijk een hoge demografische druk. De groene druk ligt in de gemeente Winterswijk lager dan in Noord- en Oost-Gelderland; de grijze druk ligt hoger. 

Bevolkingsomvang, 2022
  Gemeente Winterswijk   Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 29.185  100% 300.107 835.147 17.590.672
Per leeftijdscategorie          
0 t/m19 jaar 5.982  20% 20% 21%  21%
20 t/m 44 jaar 7.616 26% 26% 27% 31%
45 t/m 64 jaar 8.498 29% 30% 29% 27%
65 t/m 79 jaar 5.293 18% 18% 18% 15%
80 jaar of ouder  1.796  6% 6% 6% 5%
Demografische druk   81% 80% 80% 70%
Groene druk   37% 36% 38% 36%
Grijze druk   44% 44% 42% 34%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 

leeftijdsopbouw Nederland leeftijdsopbouw Winterswijk

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

De demografische druk loopt uiteen van 74% in de gemeente Harderwijk tot 94% in de gemeente Lochem. De gemeente Winterswijk (81%) behoort tot de gemeenten met een gemiddelde score.

De grijze druk loopt uiteen van 33% in de gemeente Harderwijk tot 56% in de gemeente Lochem. De gemeente Winterswijk (44%) behoort tot de gemeenten met een gemiddelde score. 

Demografische druk Grijze druk

Bronnen