Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u een link naar dit onderzoek aan.

Procesevaluatie JOGG Epe 2018-2020
De procesevaluatie van JOGG Epe 2018-2020 laat zien dat de gemeente Epe behoorlijk op weg is als JOGG-gemeente. Er is draagvlak gecreëerd, een ketenaanpak overgewicht jeugd gerealiseerd en de beoogde doelgroep wordt met verschillende activiteiten bereikt. Uit het onderzoek komt ook een aantal praktische aanbevelingen naar voren. Lees een samenvatting van de resultaten in de Infographic.