Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Epe

De gemeente Epe heeft ruim 32.000 inwoners; dit is 9% van alle inwoners in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Op 1 januari 2016 is ruim een vijfde van de inwoners van de gemeente Epe 0-20 jaar; bijna een op de vier inwoners is 65 jaar of ouder. Het verschil in percentages tussen deze twee leeftijdsgroepen is ook terug te zien in de groene en grijze druk; de grijze druk ligt iets hoger dan de groene druk.

De gemeente Epe heeft een demografische druk van 83%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 83 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken met het landelijke percentage heeft de gemeente Epe een hoge demografische, groene en grijze druk. De demografische en grijze druk liggen ook hoger dan de percentages in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Epe   Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 32.282  100% 347.005 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 6.914 21% 22% 23% 22%
20-44 jaar 7.995 25% 27% 27% 31%
45-64 jaar 9.666 30% 30% 30% 28%
65-80 jaar 5.761 18% 16% 16% 14%
80+ 1.946 6% 5% 5% 4%
Demografische druk   83% 77% 77% 69%
Groene druk   39% 39% 40% 38%
Grijze druk   44% 38% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw EpeLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Epe de komende decennia iets af. Dit komt overeen met het beeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. In Nederland neemt naar verwachting de bevolkingsomvang toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Epe Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 32,4   345,5   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 32,0 -1% 344,8 0% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 31,8 -2% 343,6 -1% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 31,6 -2% 341,6 -1% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 31,6 -2% 339,4 -2% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente EpeNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Epe neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af ten opzichte van 2015. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Epe (83%) behoort tot de gemeenten met een gemiddeld percentage.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeenten Elburg en Nunspeet. De gemeente Epe (39%) behoort tot de gemeenten met een lager percentage dan gemiddeld.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Epe (44%) behoort hier tot de gemeenten die hoger dan gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen