Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Epe

De gemeente Epe telt op 1 januari 2017 bijna 14.000 particuliere huishoudens. In 35% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Nederland. Bijna één op de zes huishoudens met kinderen in de gemeente Epe is een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Epe 30% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. De helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Epe bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Epe woont 3% in een institutioneel huishouden. De overige 97% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Epe 2,3; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Epe gemeente Epe Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 13.958        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 4.839 35% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 4.873 35%  34%  36%  33%
   Eenouderhuishoudens 787 6%  6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 4.246 30%  33%  31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 2.041 15%  14%  14%  13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Epe tussen 2020 en 2040 met ongeveer 4%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 8% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2020 en 2040 met 15% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 5%.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Epe (30%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gemiddelde categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Epe (5,6%) valt qua percentage eenouderhuishoudens in de gemiddelde categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen