Voeding

Een gevarieerd en gezond voedingspatroon is belangrijk voor een goede gezondheid. Het draagt bij aan een gezond gewicht en aan het voorkomen van ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en een aantal vormen van kanker

Het dagelijks eten van voldoende groente en fruit en het beperken van zoete dranken zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 1,5 tot 2 porties fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden. Voor sap, diksap, limonade of frisdrank is de aanbeveling om dit maar één keer in de week te drinken. Zoete dranken bevatten namelijk veel suiker en dus veel calorieën. Water is de beste dorstlesser.

Voeding in de gemeente Epe

In de gemeente Epe eet 65% van de kinderen dagelijks fruit en eet 43% dagelijks groente. Een kwart van de kinderen drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, is in de gemeente Epe hoger dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Voeding kinderen, 2017
  gemeente Epe Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
eet dagelijks fruit 65% 65% 62%
eet dagelijks groente 43% 45% 44%
drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes 24% 20% 23%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

K voeding Epe

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet tussen 2013 en 2017 toegenomen. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont sinds 2009 een dalende trend.

In de gemeente Epe zijn dezelfde trends.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

K voeding MIJOV

Meer meisjes dan jongens eten dagelijks fruit. Bovendien drinken meisjes minder zoete drankjes per dag dan jongens.

Jonge kinderen eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen. Ook drinken jonge kinderen minder zoete drankjes per dag dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt, eten kinderen vaker dagelijks groente en fruit en drinken ze minder zoete drankjes per dag.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks fruit eten, 2017

Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 50% in de gemeente Oldebroek tot 74% in de gemeente Voorst. De gemeente Epe (65%) behoort tot de gemeenten met gemiddelde scores.

Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 54% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Epe (43%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, loopt uiteen van 18% in gemeente Ermelo tot 32% in gemeente Elburg. Ook hier valt de gemeente Epe (24%) in de categorie met de gemiddelde scores.

Kinderen die dagelijks  2 zoete drankjes drinken, 2017Kinderen die dagelijks groente eten, 2017

Bronnen

  • Stevens G et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, HBSC 2017
  • Universiteit Utrecht, Utrecht

Gezond eten vormt voor jongeren de basis om gezond te zijn, te groeien en te ontwikkelen. Voor jongeren vanaf 14 jaar gelden dezelfde Schijf van Vijf adviezen als voor volwassenen. Twee van de vijf vakken gaan over groente en fruit en dranken. 

Het Voedingscentrum beveelt jongeren vanaf 14 jaar aan om 250 gram groente en 200 gram fruit per dag te eten. Voor dranken wordt aanbevolen om water en koffie en thee zonder suiker te drinken.  

Dranken met suiker staan niet in de Schijf van Vijf. Deze dranken zijn gelinkt aan diabetes mellitus type 2 en overgewicht. Voorbeelden van dranken met suiker zijn sportdrankjes, limonade, suikerhoudende frisdrank en vruchtensappen. 

.

Voeding in de gemeente Epe

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers)

In de gemeente Epe eet 39% van de middelbare scholieren dagelijks fruit en 56% eet dagelijks groente. In 2019 drinkt 69% van de middelbare scholieren dagelijks water en 37% drinkt dagelijks drankjes met suiker.

Het percentage middelbare scholieren dat dagelijks water drinkt ligt lager in de gemeente Epe dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Jongvolwassenen (16-25 jaar)

In 2019 eet 34% van de jongvolwassenen dagelijks fruit en 41% eet dagelijks groente. 77% van de jongvolwassenen in de gemeente Epe drinkt dagelijks water.

Het percentage jongvolwassenen dat dagelijks fruit en groente eet en dagelijks water drinkt is in de gemeente Epe vergelijkbaar met Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding jongeren, 2019
    Gemeente Epe Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Eet dagelijks fruit Middelbare scholieren 39% 40% 39%
  Jongvolwassenen 34% 26% 26%
Eet dagelijks groente Middelbare scholieren 56% 57% 55%
  Jongvolwassenen 41% 42% 41%
Drinkt dagelijks (minimaal een glas) water  Middelbare scholieren 69% 75% 74%
  Jongvolwassenen 77% 79% 77%
Drinkt dagelijks drankjes met suiker  Middelbare scholieren 37% 33% 34%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over lichamelijke activiteit in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij ‘Zie ook’, Cijfers jongeren 2019. 

Trends

J voeding Epe

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers)

In de gemeente Epe eten in 2019 meer middelbare scholieren fruit en dagelijks groente dan in 2015. Ook drinken ze in 2019 vaker dagelijks water dan in 2015.

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het dagelijks eten van fruit en het dagelijks eten van groente toegenomen in 2019 ten opzichte van 2015. Het dagelijks drinken van water is eveneens toegenomen.

Verschil tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J voeding MIJOV

Middelbare scholieren 

Meisjes eten vaker dagelijks fruit en dagelijks groente dan jongens. Meisjes drinken ook vaker dagelijks water dan jongens. 

Tweedeklassers eten vaker dagelijks fruit dan vierdeklassers. Vierdeklassers drinken vaker dagelijks water dan tweedeklassers.  

Havo/vwo’ers eten vaker dagelijks fruit en dagelijks groente dan vmbo’ers. Daarnaast drinken zij vaker dagelijks water. 

Jongvolwassenen 

Vrouwen eten vaker dagelijks groente dan mannen.  

Jongvolwassenen met een theoretische opleiding drinken vaker dagelijks water dan praktisch opgeleide jongvolwassenen.  

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijten

Middelbare scholieren

Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 36% in de gemeente Oldebroek tot 64% in de gemeente Lochem. De gemeente Epe (56%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores. 

Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks water drinkt, loopt uiteen van 58% in de gemeente Oldebroek tot 83% in de gemeente Ermelo. De gemeente Epe (69%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores. 

Jongvolwassenen

Het aandeel jongvolwassenen dat dagelijks groente eet loopt uiteen van 23% in de gemeente Elburg tot 52% in de gemeente Voorst. De gemeente Epe (41%) hoort bij de gemeenten met de gemiddelde scores. 

JV voeding groenteMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Gezondheidsmonitor Jeudg 2019
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2019