Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u links naar deze onderzoeken aan.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd gemeente Heerde, 2017
Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd gemeente Heerde, 2016

Voor meer evaluatieonderzoek van beleid en interventies kijk op www.evaluatiebureau.nl.