Voeding

Een gevarieerd en gezond voedingspatroon draagt bij aan een goede gezondheid en het welbevinden van mensen. Het draagt bij aan een gezond gewicht en aan het voorkomen van ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en een aantal vormen van kanker.

Het dagelijks eten van voldoende groente en fruit en het beperken van zoete dranken zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon van kinderen. Voor kinderen tussen 1 en 12 jaar beveelt het Voedingscentrum dagelijks 50-200 gram groente en 1,5 tot 2 porties fruit aan, waarbij de kleinste hoeveelheden voor de jongste kinderen gelden. Voor sap, diksap, limonade of frisdrank is de aanbeveling om dit maar één keer in de week te drinken. Zoete dranken bevatten namelijk veel suiker en dus veel calorieën. Water is de beste dorstlesser.

Voeding in de gemeente Heerde

In de gemeente Heerde eet 55% van de kinderen dagelijks fruit en eet 34% dagelijks groente. Bijna drie op de tien kinderen drinken dagelijks meer dan twee zoete drankjes. Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit en groente eet, is lager in de gemeente Heerde dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt is in de gemeente Heerde hoger dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Voeding kinderen, 2017
  gemeente Heerde Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
eet dagelijks fruit 55% 65% 62%
eet dagelijks groente 34% 45% 44%
drinkt dagelijks meer dan twee zoete drankjes 28% 20% 23%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Trends

K voeding Heerde

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet en het aandeel dat dagelijks groente eet tussen 2013 en 2017 toegenomen. Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, vertoont sinds 2009 een dalende trend.

In de gemeente Heerde is het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet tussen 2009 en 2013 afgenomen. Verder zijn er geen (significante) verschillen. Er zijn voor de gemeente geen trendgegevens van zoete drankjes in 2009.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

K voeding MIJOV

Meer meisjes dan jongens eten dagelijks fruit. Bovendien drinken meisjes minder zoete drankjes per dag dan jongens.

Jonge kinderen eten vaker dagelijks groente en fruit dan oudere kinderen. Ook drinken jonge kinderen minder zoete drankjes per dag dan oudere kinderen.

Naarmate de sociaaleconomische status hoger wordt, eten kinderen vaker dagelijks groente en fruit en drinken ze minder zoete drankjes per dag.

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Kinderen die dagelijks fruit eten, 2017

Het aandeel kinderen dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 50% in de gemeente Oldebroek tot 74% in de gemeente Voorst. De gemeente Heerde (55%) behoort tot de gemeenten met ongunstige scores.

Het aandeel kinderen dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 24% in de gemeente Oldebroek tot 54% in de gemeente Oost Gelre. De gemeente Heerde (34%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel kinderen dat dagelijks meer dan twee zoete drankjes drinkt, loopt uiteen van 18% in gemeente Ermelo tot 32% in gemeente Elburg. De gemeente Heerde (28%) valt hier in de categorie met de ongunstige scores.

Kinderen die dagelijks  2 zoete drankjes drinken, 2017Kinderen die dagelijks groente eten, 2017

Bronnen

  • Stevens G et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland, HBSC 2017
  • Universiteit Utrecht, Utrecht

Ontbijten en het dagelijks eten van voldoende groente en fruit zijn belangrijke elementen van een gezond voedingspatroon. Het ontbijt geeft je weer energie na de nacht. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang. Bovendien voorkomt het trek in snoep of koek later op de ochtend. Voor jongeren van 14 jaar en ouder beveelt het Voedingscentrum dagelijks 250 gram groente en 200 gram fruit aan.

Voeding in de gemeente Heerde

In de gemeente Heerde ontbijt in 2015 69% van de middelbare scholieren dagelijks, 35% eet dagelijks groente en 29% eet dagelijks fruit. In de gemeente Heerde ontbijten minder middelbare scholieren dagelijks dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en in Noord- en Oost-Gelderland. Ook eten middelbare scholieren in de gemeente Heerde minder vaak dagelijks groente dan gemiddeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en in Noord- en Oost-Gelderland.

Voeding middelbare scholieren, 2015
  Gemeente Heerde Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland1
Ontbijt dagelijks 69% 75% 75%
Eet dagelijks fruit 29% 32% 30%
Eet dagelijks groente 35% 44% 43%
1: exclusief de gemeente Hattem
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Trends

J voeding Heerde

In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is het percentage middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt in 2015 hoger dan in 2003. Ook het percentage middelbare scholieren dat dagelijks groente eet ontwikkelt zich in gunstige zin in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Aan de andere kant is in Midden-IJssel/Oost-Veluwe het percentage middelbare scholieren dat dagelijks fruit eet in 2015 lager dan in 2007. In de gemeente Heerde zijn geen duidelijke trends te zien in het ontbijtgedrag en de consumptie van groente en fruit.

Verschillen tussen doelgroepen in Midden-IJssel/Oost-Veluwe

J voeding MIJOV

Jongens ontbijten vaker dagelijks dan meisjes, maar eten minder vaak dagelijks fruit en groente dan meisjes.

Tweedeklassers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit dan vierdeklassers.

Havo/vwo’ers ontbijten vaker dagelijks en eten vaker dagelijks fruit en groente dan vmbo’ers.

Autochtonen ontbijten vaker dagelijks dan allochtonen, waarbij westerse allochtonen weer vaker ontbijten dan niet-westerse allochtonen. Westerse allochtonen eten vaker dagelijks groente dan niet-westerse allochtonen.  

Voeding in Noord- en Oost-Gelderland

Middelbare scholieren die dagelijks ontbijtenHet aandeel middelbare scholieren dat dagelijks ontbijt, loopt uiteen van 69% in de gemeente Heerde tot 84% in de gemeente Voorst. Het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks groente eet, loopt uiteen van 30% in de gemeente Elburg tot  58% in de gemeente Oost Gelre en het aandeel dat dagelijks fruit eet, loopt uiteen van 26% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Lochem. De gemeente Aalten behoort zowel ten aanzien van dagelijks ontbijten (77%) als dagelijks fruit eten (30%) bij de gemeenten die gemiddeld scoren; ten aanzien van dagelijks groente eten (53%) behoort de gemeente Aalten tot de gunstig scorende gemeenten.

Middelbare scholieren die dagelijks fruit etenMiddelbare scholieren die dagelijks groente eten

Bronnen

  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • E-MOVO 2015.
  • Stichting Voedingscentrum
  • Richtlijnen Schijf van Vijf 2016