Huishoudens

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Zo hebben ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status in het algemeen een minder goede gezondheid en een groter zorggebruik. Door een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Huishoudenssamenstelling in de gemeente Heerde

De gemeente Heerde telt op 1 januari 2017 ruim 7.500 particuliere huishoudens. In 37% van deze huishoudens zijn kinderen aanwezig. Dat is meer dan Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Ruim één op de zeven huishoudens met kinderen in de gemeente Heerde betreft een eenouderhuishouden.

Eenpersoonshuishoudens maken in de gemeente Heerde 26% uit van het aantal huishoudens; dat is minder dan in Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. De helft van de eenpersoonshuishoudens in de gemeente Heerde bestaat uit 65-plussers. Van de 65-plussers in de gemeente Heerde woont 5% in een institutioneel huishouden. De overige 95% woont in een particulier huishouden.

Op 1 januari 2017 was de gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente Heerde 2,4; dat is iets hoger dan het gemiddelde in Nederland van 2,1.

Huishoudenssamenstelling, 2017
  gemeente Heerde gemeente Heerde Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Particuliere huishoudens, totaal 7.557        
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, totaal 2.819 37% 33% 33% 29%
Huishoudens met kinderen, totaal 2.802 37%  34%  36%  33%
   Eenouderhuishoudens 355 5% 6%  6%  7%
Eenpersoonshuishoudens, totaal 1.936 26%  33%  31%  38%
   Eenpersoonshuishoudens 65+ 974 13%  14%  14%  13%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dit vet weergegeven.

Prognose van de huishoudenssamenstelling

huishoudenssamenstelling COROP gebied VeluweDe verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in Nederland groeit met 7% tussen 2020 en 2040. De groei zit met name in de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.

Naar verwachting groeit het aantal particuliere huishoudens in de gemeente Heerde tussen 2020 en 2040 met ongeveer 4%. Voor het COROP-gebied Veluwe wordt een groei van 8% verwacht tussen 2020 en 2040. Verder is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens voor het COROP-gebied Veluwe tussen 2020 en 2040 met 15% zal stijgen en het aantal eenouderhuishoudens met 5%.

.

Huishoudenssamenstelling Noord- en Oost-Gelderland

Het percentage eenpersoonshuishoudens loopt uiteen van 25% in de gemeente Oldebroek tot 38% in de gemeente Zutphen. De gemeente Heerde (26%) valt qua percentage eenpersoonshuishoudens in de gunstige categorie.

Het percentage eenouderhuishoudens loopt uiteen van 4,2% in de gemeente Oldebroek  tot 7,9% in de gemeente Zutphen. De gemeente Heerde (4,7%) behoort dus qua percentage eenouderhuishoudens tot de gunstige categorie.

EenouderhuishoudensEenpersoonshuishoudens

Bronnen