Leeftijdsopbouw

De gezondheidstoestand van de bevolking wordt voor een deel bepaald door de leeftijdsopbouw. Een oudere bevolking heeft gemiddeld meer gezondheidsproblemen en een hoger zorggebruik dan een jongere.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. Dat komt vooral doordat de babyboomgeneratie van 1946 - 1970 sinds 2011 de 65-jarige leeftijd bereikt. Daarnaast stijgt het aantal ouderen door de toename van de levensverwachting. Met de vergrijzing neemt ook de grijze druk toe. De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en het potentieel werkende deel van de bevolking (20-64 jarigen), die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Naar verwachting neemt de grijze druk landelijk toe van 30% in 2015 naar 51% in 2040. Dat betekent dat in 2040 voor iedere 65-plusser twee potentieel werkenden zijn. De vraag naar zorg neemt dus toe, terwijl het bevolkingsdeel dat de zorg moet leveren afneemt. Door het geleidelijk oprekken van de AOW-leeftijd de komende jaren wordt de toename van de grijze druk iets gedempt.

 

Leeftijdsopbouw in de gemeente Heerde

De gemeente Heerde heeft ruim 18.500 inwoners; dit is 5% van alle inwoners in Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Op 1 januari 2016 is bijna een kwart van de inwoners van de gemeente Heerde 0-20 jaar; ruim een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder. De groene druk ligt iets hoger dan de grijze druk.

De gemeente Heerde heeft een demografische druk van 79%. Dat wil zeggen dat er in de gemeente 79 inwoners jonger dan 20 jaar of 65 jaar of ouder zijn per 100 potentiële arbeidskrachten (20-64 jaar). Vergeleken bij het landelijke percentage heeft de gemeente Heerde een hoge demografische, groene en grijze druk. De demografische en grijze druk liggen ook hoger dan de percentages in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Bevolkingsomvang, 2016
  Gemeente Heerde   Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland Nederland
Aantal inwoners 18.556  100% 347.005 814.854 16.979.120
Per leeftijdscategorie          
0-19 jaar 4.194 23% 22% 23% 22%
20-44 jaar 4.766 26% 27% 27% 31%
45-64 jaar 5.523 30% 30% 30% 28%
65-80 jaar 3.073 17% 16% 16% 14%
80+ 1.000 5% 5% 5% 4%
Demografische druk   80% 77% 77% 69%
Groene druk   41% 39% 40% 38%
Grijze druk   40% 38% 37% 31%
Bron: CBS
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

leeftijdsopbouw HeerdeLeeftijdsopbouw Nederland

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognoses voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kennen een grote mate van onzekerheid. Daarom hebben onderstaande prognoses nadrukkelijk een indicatief karakter. Op basis van prognoses uit 2012 is het groeipercentage ten opzichte van het aantal inwoners in 2014  berekend.

Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in de gemeente Heerde de komende decennia iets af. Dit komt overeen met het beeld in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland. In Nederland neemt naar verwachting de bevolkingsomvang toe.

Bevolkingsprognose, 2012
  Gemeente Heerde Midden-IJssel/Oost-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland  Nederland 
  Aantal  x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal x 1.000 Groei
t.o.v. 2014
Aantal inwoners per januari 20141 18,5   345,5   811,4   16.827,3  
Prognose aantal inwoners2                
2020 18,3 -1% 344,8 -0% 812,6 0% 17.141,01 +2%
2025 18,3 -1% 343,6 -1% 810,0 0% 17.389,11 +3%
2030 18,1 -2% 341,6 -1% 806,2 -1% 17.593,81 +5%
2035 18,0 -3% 339,4 -2% 801,4 -1% 17.739,21 +5%
1 Bron: CBS, 2014
2 Bron: Provincie Gelderland, 2012

Bevolkingsprognose gemeente HeerdeNaast de bevolkingsomvang verandert ook de bevolkingssamenstelling de komende decennia. In de gemeente Heerde neemt naar verwachting het aantal 0-20 jarigen iets af tot 2035. Het aantal 20-65 jarigen neemt ook af en het aantal 65-plussers neemt naar verwachting toe.

Leeftijdsopbouw in Noord- en Oost-Gelderland

Demografische drukDe demografische druk loopt uiteen van 72% in de gemeenten Harderwijk en Doetinchem tot 90% in de gemeente Lochem. De gemeente Heerde (80%) behoort tot de gemeenten met een gemiddeld percentage.

De groene druk loopt uiteen van 37% in de gemeente Montferland tot 47% in de gemeente Elburg. De gemeente Heerde (41%) behoort tot de middenmoot.

De grijze druk loopt uiteen van 29% in de gemeente Harderwijk tot 49% in de gemeente Lochem. De gemeente Heerde (40%) behoort ook hier tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Groene drukGrijze druk

Bronnen