Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u een link naar dit onderzoek aan.

Evaluatie JOGG Noord-Veluwe 2020-2022
Evaluatie JOGG Noord-Veluwe, 2019
Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe, 2018
Evaluatie JOGG Noord-Veluwe, 2016
Doelenboom preventief jeugdbeleid Oldebroek, 2015
De doelenboom maakt inzichtelijk welke hoofd- en subdoelen de gemeente heeft als het gaat om het preventief jeugdbeleid. Aan de verschillende doelstellingen zijn meetbare indicatoren gekoppeld. De doelenboom met indicatoren kan gebruikt worden bij een nulmeting en later om vast te stellen of beleidsdoelen zijn behaald.

 

Voor meer evaluatieonderzoek van beleid en interventies kijk op www.evaluatiebureau.nl.