Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u een link naar dit onderzoek aan.

Wijktabellenboeken Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022:
Wijken Oldebroek totaal
Wijk Hattemerbroek en 't Loo
Wijk Oldebroek
Wijk Oosterwolde
Wijk Wezep Centrum en Oost
Wijk Wezep Noord en West
Wijk Wezep Centrum en Oost & Hattemerbroek en 't Loo

Evaluatie leefstijllessen Agnieten College: 
Evaluatie leefstijllessen Agnieten College 2023-2024
Evaluatie leefstijllessen Agnieten College 2022-2023

Evaluatie JOGG Noord-Veluwe:
Evaluatie JOGG Noord-Veluwe 2020-2022
Evaluatie JOGG Noord-Veluwe, 2019
Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe, 2018
Evaluatie JOGG Noord-Veluwe, 2016

De doelenboom maakt inzichtelijk welke hoofd- en subdoelen de gemeente heeft als het gaat om het preventief jeugdbeleid. Aan de verschillende doelstellingen zijn meetbare indicatoren gekoppeld. De doelenboom met indicatoren kan gebruikt worden bij een nulmeting en later om vast te stellen of beleidsdoelen zijn behaald.

Doelenboom preventief jeugdbeleid Oldebroek, 2015

Voor meer evaluatieonderzoek van beleid en interventies kijk op www.evaluatiebureau.nl.