Roken en drugsgebruik

Roken is de belangrijkste risicofactor voor gezondheidsproblemen in Nederland. Zo’n 9% van de ziektelast wordt veroorzaakt door roken. Roken verhoogt de kans op verschillende soorten kanker, COPD en hart- en vaatziekten. Het inademen van tabaksrook uit de omgeving (passief roken of meeroken) veroorzaakt ook gezondheidsschade. Het stoppen met roken kan zowel op de korte als lange termijn de opgelopen gezondheidsschade beperken. Sinds 2018 is roken één van de drie speerpunten van het Nationale Preventieakkoord.

Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen. Drugsgebruik kan leiden tot lichamelijke en psychische problemen, zoals concentratiestoornissen, depressie en verslaving. Daarnaast wordt drugsgebruik in verband gebracht met ervaren overlast in de buurt. Het is in Nederland verboden om drugs te telen, produceren, verkopen en bezitten. Het gebruik van softdrugs wordt gedoogd in coffeeshops.

Passief roken in de gemeente Oldebroek

In de gemeente Oldebroek wordt in 2021 bij 2% van de kinderen in huis gerookt. Dit is niet noodzakelijkerwijs in bijzijn van het kind. Bij 1% van de kinderen wordt thuis gerookt waar het kind bij is. Dit is in lijn met de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Passief roken kinderen, 2021
  Gemeente Oldebroek Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
In huis wordt gerookt (niet noodzakelijkerwijs in bijzijn van het kind) 2% 3% 2%
In huis wordt gerookt waar het kind bij is 1% 1% 1%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

 

Trends

K roken Elburg

Sinds 2009 is er een afname van het percentage kinderen bij wie thuis wordt gerookt in de Noord-Veluwe. Het percentage kinderen bij wie thuis wordt gerookt in hun bijzijn is gestabiliseerd in 2021. In de gemeente Oldebroek is er na een afname sinds 2009, in 2021 een stabilisatie van het percentage kinderen bij wie thuis wordt gerookt. 

Verschillen tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

K roken NV

Van de kinderen uit een gezin met een lage SES, wordt bij een groter aandeel thuis gerookt, dan van kinderen uit een gezin met een gemiddelde of hoge SES.

Passief roken in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel kinderen bij wie thuis wordt gerookt (niet noodzakelijkerwijs in hun bijzijn), loopt uiteen van 1% in de gemeente Oost Gelre tot 4% in de gemeente Elburg. De gemeente Oldebroek (2%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel kinderen bij wie thuis wordt gerookt in hun bijzijn, loopt uiteen van 0% in de gemeente Oost Gelre tot 3% in de gemeente Elburg. Hier behoort de gemeente Oldebroek (1%) ook tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

 

K roken

K roken kind

Bronnen

  • Reep C, Hupkens C
  • Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Roken, alcohol, drugs en corona

Voor jongeren is roken extra schadelijk. Het kan leiden tot een verminderde longfunctie en blijvende schade aan de hersenen. Het rookgedrag van jongeren kan door anderen worden beïnvloed. Als jongeren familieleden,  vrienden of vreemden zien roken, is de kans groter dat zijzelf ook gaan roken. Daarnaast kunnen jongeren door het meeroken nicotineafhankelijkheid ontwikkelen .

De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om roken te ontmoedigen. Eind 2013 startte de campagne NIX18, deze campagne richt zich op het neerzetten van de sociale norm ‘niet roken en drinken onder de 18 jaar’. Sinds 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar, sinds 2017 is er een verkoopverbod op sigaretten met een andere smaak dan tabak en sinds 2020 geldt er een rookverbod op schoolpleinen. Verder staan er nog een paar maatregelen op de planning, zoals het verbieden van online tabaksverkoop (2023) en verkoop bij supermarkten (2024). 

Jongeren zijn extra gevoelig voor de gevolgen van drugs. Jongeren hebben minder lichaamsvocht en bloed dan volwassenen, waardoor de concentratie van de drug in het bloed bij jongeren hoger is dan bij volwassenen. Bij jongeren kan drugsgebruik de ontwikkeling van de hersenen belemmeren wat zich kan uiten in reactie- en concentratieproblemen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor school, werk, thuis en relaties. Daarnaast kan drugsgebruik de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren verstoren. Dit geldt met name als jongeren veel gebruiken en hun gevoelens niet onder ogen durven te zien. Verder kan drugsgebruik leiden tot vergiftigingen, verslaving en psychische stoornissen.

Roken en drugsgebruik in de gemeente Oldebroek

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers)

In de gemeente Oldebroek rookt in 2021 2% van de middelbare scholieren dagelijks en 3% tenminste wekelijks. Daarnaast heeft 1% wiet/hasj gebruikt in de vier weken voor het onderzoek. In 2019 gaf 1% van de middelbare scholieren aan ooit andere middelen, zoals lachgas of XTC, gebruikt te hebben.

Het aandeel middelbare scholieren dat wiet/hasj heeft gebruikt in de vier weken voor het onderzoek of ooit andere middelen heeft gebruikt, ligt lager in de gemeente Oldebroek dan in Noord-Veluwe.

Roken en drugsgebruik middelbare scholieren, 2021
  Gemeente Oldebroek Noord-Veluwe Nederland
Rookt nu dagelijks 2% 3% 2%
Rookt nu tenminste wekelijks 3% 6% 4%
Heeft in de laatste 4 weken wiet/hasj gebruikt 1% 4% 4%
Ooit andere middelen gebruikt 1% 3% -
- : Geen gegevens beschikbaar
* : Cijfers uit Gezondheidsmonitor Jeugd 2019; niet nagevraagd in 2021
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Jongvolwassenen

In 2019 rookt 15% van de jongvolwassenen dagelijks in de gemeente Oldebroek. 8% van de jongvolwassenen gebruikte wiet/hasj in de vier weken voor het onderzoek. Ongeveer 11% heeft recent andere middelen gebruikt. De meest gebruikte andere middelen in deze groep zijn lachgas, miauw miauw en cocaïne.

In de gemeente Oldebroek is het aandeel jongvolwassenen dat rookt lager dan in de Noord-Veluwe. Het aandeel jongvolwassenen dat recentelijk wiet/hasj heeft gebruikt is lager in de gemeente Oldebroek dan in de Noord-Veluwe en Noord- en Oost-Gelderland.

Roken en drugsgebruik jongvolwassenen, 2019
    Gemeente Oldebroek Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Rookt nu dagelijks  Jongvolwassenen 15% 25% 19%
Rookt nu tenminste wekelijks  Jongvolwassenen 21% 30% 26%
Heeft in de laatste 4 weken wiet/hasj gebruikt  Jongvolwassenen 8% 14% 18%
Laatste 4 weken andere middelen gebruikt Jongvolwassenen 11% 11% 11%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

 

Meer gegevens over roken en drugsgebruik in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij ‘Zie ook’, Cijfers jongeren 2019.  

Trends

J roken en drugs Oldebroek

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

In de gemeente Oldebroek is het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks rookt tussen 2015 en 2021 afgenomen, maar deze afname is niet significant. Het aandeel middelbare scholieren dat recent wiet/hasj heeft gebruikt, is tussen 2011 en 2021 niet significant veranderd. Het aandeel middelbare scholieren dat ooit andere middelen* heeft gebruikt, is tussen 2015 en 2019 afgenomen, maar deze afname is niet significant.  

In de Noord-Veluwe is het aandeel middelbare scholieren dat dagelijks rookt tussen 2015 en 2021 afgenomen. Het aandeel middelbare scholieren dat recent wiet/hasj heeft gebruikt, vertoont tussen 2011 en 2021 geen duidelijke trend. Het aandeel middelbare scholieren dat ooit andere middelen* heeft gebruikt, vertoont geen duidelijke trend.

*De verschillende soorten andere middelen kunnen variëren door de jaren heen en is afhankelijk van wat er op dat moment populair is om te gebruiken.

 

Verschil tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

J roken en drugs NV

Middelbare scholieren (tweede- en vierdeklassers) 

Er is geen verschil tussen jongens en meisjes wat betreft het aandeel dat dagelijks rookt of recent wiet/hasj heeft gebruikt.

Vierdeklassers roken vaker dagelijks en hebben vaker recent wiet/hasj gebruikt dan tweedeklassers.

Vmbo’ers roken vaker dagelijks en hebben vaker recent wiet/hasj gebruikt dan havo/vwo’ers.

Jongvolwassenen

Mannen roken vaker dagelijks en hebben vaker recent wiet/hasj gebruikt dan vrouwen.

Jongvolwassenen met een praktische opleiding roken vaker dagelijks dan jongvolwassenen met een theoretische opleiding.

Roken en drugsgebruik in Noord- en Oost-Gelderland

J softdrugs

Middelbare scholieren

Het aandeel middelbare scholieren dat recent wiet/hasj heeft gebruikt, loopt uiteen van 1% in de gemeente Oldebroek tot 6% in de gemeente Heerde. De gemeente Oldebroek (1%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores. 

Jongvolwassenen

Het aandeel jongvolwassenen dat dagelijks rookt, loopt uiteen van 7% in de gemeente Oost-Gelre tot 32% in de gemeente Elburg. De gemeente Oldebroek (15%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores.

Het aandeel jongvolwassenen dat recent wiet/hasj heeft gebruikt, loopt uiteen van 7% in de gemeente Putten tot 24% in de gemeente Apeldoorn. De gemeente Oldebroek (8%) hoort bij de gemeenten met de gunstige scores.

J roken

J softdrugs JV

Bronnen

  • Reep C, Hupkens C
  • Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Roken, alcohol, drugs en corona
  • Bommelé J, van Laar M, Kleinjan M
  • Notitie. Zien roken, doet roken?
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Drugs

Roken in de gemeente Oldebroek

In 2020 rookt een op de zes volwassenen (van 18-65 jaar) in de gemeente Oldebroek. Bij 4% van de volwassenen wordt er dagelijks gerookt in huis.

Roken in de gemeente Oldebroek is in lijn met de gemiddelden in de regio.

Roken 18-65 jarigen, 2020
  Gemeente Oldebroek Noord-Veluwe Noord- en Oost-Gelderland
Rookt (weleens) 16% 19% 18%
Dagelijks roken in huis 4% 4% 5%
Als er een significant verschil (p<0,05) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over roken in de gemeente en in de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen 2020.

Trends

V roken Oldebroek

In de Noord-Veluwe is het aandeel volwassenen dat (weleens) rookt significant afgenomen in de periode 2012-2020. Bij de gemeente Oldebroek is ook een daling te zien, maar deze trend is niet significant.

Verschil tussen doelgroepen in de Noord-Veluwe

V roken NV

Relatief meer mannen dan vrouwen roken.

Volwassenen van 18 tot 35 jaar roken vaker dan oudere volwassenen (35 tot 65 jaar). Volwassenen van 50 tot 65 jaar roken relatief het minst vaak vergeleken met de andere leeftijdsgroepen.

Naarmate de sociaaleconomische status (SES) toeneemt, is het aandeel volwassenen dat rookt kleiner. Dit geldt ook voor het aandeel volwassenen waar dagelijks wordt gerookt in huis.

Onder volwassenen die alleen wonen is het aandeel rokers groter dan onder volwassenen die samenwonen. Dit geldt ook voor het aandeel volwassenen waar dagelijks wordt gerookt in huis.

Roken in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat (weleens) rookt, loopt uiteen van 16% in de gemeente Heerde tot 21% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Oldebroek (16%) behoort tot de gemeenten met de gunstige scores.

Het aandeel volwassenen waar dagelijks wordt gerookt in huis, loopt uiteen van 2% in de gemeente Ermelo tot 8% in de gemeente Zutphen. De gemeente Oldebroek (4%) behoort tot de gemeenten die gemiddeld scoren.


V rokenV roken in huis

Bronnen

  • Reep C, Hupkens C
  • Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Roken, alcohol, drugs en corona